Thursday, October 14, 2010

es em di

Tak, żeby sprawdzić, czy jeszcze ktoś czyta tego bloga. Napiszę tutaj po raz pierwszy, że. 18 grudnia zagra u nas. Taka grupa od paru znanych piosenek. Naprzykład od tej poniżej. I tej o tym, że jesteśmy twoimi przyjaciółmi, zremiskowanej przez grupę Sprawiedliwość.